Ze Szczecina do Berlina

Ze Szczecina do Berlina: drogą Via Impeii od ujścia Odry przez polsko-niemiecką granicę do Berlina i dalej do Santiago de Compostela (Drogą Pielgrzymów od ujścia Odry przez polsko-niemiecką granicę i Berlin do Santiago de Compostela).


Szlakiem Via Imperii już w średniowieczu wędrowali pielgrzymi do Jerozolimy, Rzymu i Santiago. Dzisiaj w ramach europejskiej sieci dróg pod wspólną nazwą dróg Świętego Jakuba, droga ta stanowi połączenie pomiędzy krajami, zróznicowanymi regionami,a przede wszystkim łączy wiele inicjatyw, których celem jest rozwijanie i pielęgnowanie tradycji Jakubowych szlaków i pielgrzymowania. W województwie zachodniopomorskim, położonym tuż przy polsko-niemieckiej granicy, od kliku już lat trwają aktywne prace nad siatką pomorskich szlaków dróg Świętego Jakuba, pokrywających się ze szlakiem Via Baltica – trasą biegnącą wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. W Brandenburgii opiekę nad trzema dotychczas wyznaczonymi szlakami sprawuje stowarzyszenie działające pod nazwą Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion e.V. Stowarzyszenie to ma na celu nie tylko dbanie o wytyczone ścieżki i drogi, ale także o podróżujących nimi pielgrzymów, wędrowców i rowerzystów. Partnerem projektu po stronie polskiej jest Fundacja Szczecińska, której zadaniem jest wytyczanie i oznaczanie szlaków na terenach położonych na odcinku pomiędzy Szczecinem a polsko-niemiecką granicą.


Dzięki tym pracom możliwe jest włączenie tego odcinka do ogólnoeuropejskiego szlaku pielgrzymkowego do katedry w Santiago de Compostela i wypełnienie luki w polsko-niemieckim rejnie przygranicznym. Liczący prawie 200 kilometrów odcinek historycznego szlaku chrześcijańskich wędrowców biegnie przez położone nad Odrą Gartz i Schwedt, dalej przez Angermünde, rezerwat przyrody Grumsin uznany przez UNESCO za obszar światowego dziedzictwa naturalnego, dalej przy klasztorze w miejscowości Chorin, następnie przez Eberswalde i Bernau, aż do Berlina, gdzie szlak ten łączy się z właśnie tworzoną trasą wiodącą przez Lipsk, Hof w Bawarii i Norymbergę.


Wszystkie trasy włączane do istniejącej ogólnoeuropejskiej sieci dróg Świętego Jakuba będą także na odcinku Szczecin-Berlin oznaczone charakterystycznymi symbolami – podobnie jak w całej Europie, także w rejonie przygranicznym znakiem rozpoznawczym dróg Jakubowych będzie stylizowana żółta muszla Św. Jakuba. Stowarzyszenie Jakobusgeselslchaft w ramach swoich działań przeprowadzać będzie akcje informacyjne i promocyjne, realizowane między innymi poprzez międzyregionalne publikacje, rozpowszechnianie map, ulotek, udostępnianie informacji za pośrednictwem internetu. Stowarzyszenie będzie także udzielać wszelkich informacji wszystkim zainteresowanym oraz dbać o oznaczenia dróg.